Η μονή των Αγίων Αναργύρων (στην περιοχή του Μελισσότοπου)

Στον Μελισσότοπο, ένα μικρό χωριό μόλις λίγα χιλιόμετρα από τη πόλη της Καστοριάς, πάνω σε ένα κατάφυτο ύψωμα της περιοχής, είναι χτισμένο το μαστήρι των 
Αγίων Αναργύρων. Η ιστορία της μονής ξεκινάει το 1080, εποχή που μπορεί να την ορίζει ως την αρχαιότερη του νομού. Τα πρώτα χρόνια της ίδρυσης της,
θεμελιωμένη επί της δυναστείας των Κομνηνών,

το μοναστήρι ήταν αφιερωμένο στον Άγιο Παντελεήμωνα, μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης όμως τιμάτε και η
μνήμη των Αγίων Αναργύρων. Τα κτίσματα της σημερινής μονής ανεγείρονται το 1858, ενώ στο τέμπλο υπάρχουν εικόνες του 1763.
Άξια λόγου είναι η μεγάλη βιβλιοθήκη της μονής που φιλοξενούσε μοναδικά χειρόγραφα και βιβλία. Δυστυχώς όμως, το μεγαλύτερο μέρος αυτής της θρησκευτικής και
ιστορικής κληρονομιάς κάηκε σε μία μεγάλη πυρκαγιά το 1947. Οι μοναχοί όμως που πέρασαν από την μονή, την φρόντισαν με ιδιαίτερη επιμέλεια, και κατάφεραν στις
μέρες μας η βιβλιοθήκη της να είναι μία από τις μεγαλύτερες θεολογικές, της Δυτικής Μακεδονίας. Ολοκληρώνοντας θα πρεπει να αναφερθούμε και στην συμβολή του
ναού κατά την διάρκεια του Μακεδονικού Αγώνα.
Προβολή ΟΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΝΑΟΙ σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους