Ο Άγιος Νικόλαος του Κασνίτσι (12ος 13ος αι.)

Ο ναός του Αγίου Νικολάου συμπεραίνοντας από εσωτερικές επιγραφές φαίνεται πως είναι χτισμένος στο δεύτερο μισό του 12ου αι.. Το προσωνύμιο Κασνίτσι έχει
δοθεί από τον κτήτορα και δωρητή του ναού, τον βυζαντινό αξιωματούχο μάγιστρο, τον Κασνίτση. Πληροφορίες για τον αξιωματούχο αυτό, αντλούμαι από μία
κτητορική παράσταση του νάρθηκα, όπου ο μάγιστρος και η σύζυγος του Άννα προσφέρουν το ομοίωμα της εκκλησίας στον Άγιο Νικόλαο.


Και από τις αγιογραφίες
της πρώτης εκ των τριών ζωνών, όπου οι άγιοι απεικονίζονται ολόσωμοι και με πλήρη στρατιωτική περιβολή εξαιτίας του αξιώματος του δωρητή.
Ο τύπος του ναού αυτού διαφέρει από εκείνων της βασιλικής, δεδομένου ότι είναι δρομικός μονοχώρος με νάρθηκα. Η τοποθεσία που βρίσκεται σήμερα είναι στην
πλατεία ομονοίας, στα χρόνια του Βυζαντίου όμως βρισκόταν πολύ κοντά στην ακρόπολη. Μια ουσιαστική αναφορά πρέπει να γίνει στις τοιχογραφίες του ναού μιας
και στάθηκαν πρότυπο  για την δημιουργία μεταγενέστερων εικονογραφιών του 14ου και 15ου αιώνα. Η Παναγία ως Πλατυτέρα των ουρανών, ο Ευαγγελισμός, η
Δέηση καθώς και οι αγιογραφίες του Αγίου Νικολάου στον νάρθηκα είναι τα σημαντικότερα δείγματα της εκκλησιαστικής τέχνης του ναού αυτού.

Προβολή ΟΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΝΑΟΙ σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθους